Zdrowie  - przekaż nam jeden  procent (1%) podatku w swoim rozliczeniu PIT

Zdrowie

 

          Poziom opieki medycznej w Tanzanii ściesle koreluje z trudną sytuacją gospodarczą kraju. Oficjalne raporty WHO na temat stanu zdrowia mieszkańców wskazują, że średnia długość życia wynosi 47 lat u mężczyzn oraz 49 lat u kobiet i jest około 30 lat krótsza niż w krajach rozwiniętych. Śmiertelność wśród niemowląt wynosi 7,8%, a co siódme dziecko nie dożywa 5 r.ż.. Pomimo wysiłków ze strony rządu, wiele lokalnych społeczności ciągle pozbawionych jest dostępu do placówek ochrony zdrowia. Obecnie w kraju liczącym ponad 39 mln mieszkańców pracuje zaledwie około 800 lekarzy.

 

 Szczególny problem stanowi dostarczenie pomocy medycznej mieszkańcom trudno dostępnych rejonów kraju. Do masajskich wiosek położonych na obszarach pozbawionych dróg, lekarze zaopatrzeni w podstawowe leki docierają drogą powietrzną. Warunkiem lądowania samolotu jest odpowiednie przygotowanie prowizorycznego pasa startowego przez miejscowych, polegające na ścięciu wysokiej trawy i krzewów. Badanie chorych przeprowadzane jest w lepiankach, na kozetkach uplecionych z gałęzi. Spośród kilkudziesięciu osób oczekujących o wyznaczonej porze dnia przy pasie startowym, znaczną część stanowią kobiety w ciąży. Osobę pochodzącą z kraju rozwiniętego zaskakiwać może młody wiek niektórych ciężarnych. Uwarunkowania wśród Masajów sprawiają, że porody u 13-14 letnich dziewczynek nie należą do rzadkości.

 

          Mieszkańcy Tanzanii, poza chorobami kojarzonymi z Czarnym Lądem, takimi jak: malaria, biegunki zakaźne czy infekcje pasożytnicze, zgłaszają się po pomoc medyczną także z podwodu dolegliwości typowych dla krajów rozwiniętych. Dostęp do wysoko przetworzonej żywności oraz słodzonych napojów jest odpowiedzialny za wzrost liczby zachorowań na takie schorzenia, jak cukrzyca lud nadciśnienie tętnicze. Brak badań profilaktycznych sprawia, że pacjenci zgłaszają się do lekarza najczęściej w zaawansowanym stadium choroby.

Zdrowie jako wartość bezcenna jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Właściwa organizacja opieki medycznej pozwala zaspokoić tę potrzebę, zapewnić poczucie bezpieczeństwa oraz poprawić jakość życia

          Ośrodek zdrowia w Kiabakari został oficjalnie otwarty 31 grudnia 2007 roku. Od tego czasu każdego dnia w przychodni pomoc medyczną uzyskuje kilkadziesiąt osób. Placówka wyposażona jest między innymi w sprzęt umożliwiający wykonanie badań biochemicznych krwi, diagnostykę malarii oraz chorób wywołanych przez pasożyty jelitowe. Na równi z diagnostyką i leczeniem, do głównych celów działań ośrodka należy edukacja zdrowotna miejscowej ludności. Mamy szansę otoczenia mieszkańców Kiabakari opieką medyczną zgodną ze współczesnymi standardami.

 

Wykorzystajmy tę szansę!

 
do góry
Przekaż 1% podatku dla dzieci w Afryce Wschodniej - e-pity 2014
-"ORGANIZACJA

Fundacja Kiabakari

ul. Wysłouchów 40/57, 30-611 Kraków
fax (12) 294 28 70
NIP: 6751411764
REGON: 120880519

email: fundacja@kiabakari.org

Nasza Fundacja jest ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS 0000325046
mapa strony

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu